Geachte cliënt,

Op dit moment wordt iedereen geconfronteerd met het Corona-virus.

Als kantoor volgen wij uiteraard de richtlijnen van het RIVM en de afgekondigde maatregelen van de overheid, om een gezonde en veilige omgeving voor onze cliënten en (werk)omgeving voor onze medewerkers en familie te (blijven) creëren.

Binnen onze organisatie hebben wij momenteel gelukkig geen mensen met gezondheidsklachten en bij (beginnende) gezondheidsklachten zullen wij onze medewerkers thuis laten blijven.

De richtlijnen en maatregelen hebben ook consequenties voor onze dienstverlening aan u.
Wij laten het aan uzelf om te beslissen of u op ons kantoor langs kunt/wilt komen voor onze dienstverlening eventueel met- en na afstemming met andere betrokkenen.
Wij zullen geen handen schudden en verzoeken u na toiletgebruik bij voorkeur gebruik te maken van tissues en bij gebruik van handdoeken deze direct in de daarna te deponeren.
Verder zullen akten op het gebied van onroerende goed zoveel mogelijk per volmacht worden getekend.

Neemt u bij twijfel contact op met ons kantoor:

0511-451805

Wij verzoeken, voor deze periode voorafgaand aan uw (voorgenomen) bezoek, contact opnemen met ons kantoor inzake alle vragen aangaande het vorenstaande.

Wij wensen een ieder wijsheid en vooral gezondheid toe