Ouderschapsplan

Voor verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen moet u ingeval van echtscheiding een ouderschapsplan opstellen. Daarin regelt u de verdeling van zorg- en opvoedingstaken van de ouders voor de kinderen. De wet gaat uit van gelijkwaardige verdeling van zorg- en opvoedingstaken van de ouders. Zijn de ouders niet getrouwd, dan heeft de vader even veel rechten als de moeder, mits hij ook het gezag heeft.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan onderstaande contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Controlevraag: hoeveel is 15 + 3?