Checklist huwelijkse voorwaarden

Trouwen is een romantische aangelegenheid. Toch is het ook belangrijk een aantal zaken goed te regelen en vast te leggen. Dit kunt u doen door onder huwelijkse voorwaarden te trouwen.

Het is zeker geen wantrouwen jegens elkaar als je vooraf goede afspraken maakt. Er kunnen ook zwaarwegende redenen zijn om goed vast te leggen wat wie toebehoort en hoe zaken geregeld worden mocht er onverhoopt toch einde komen aan alle romantiek.

Waar moet u op letten als u gaat trouwen?

 1. Wel / niet / gedeeltelijk delen van beider vermogens op het moment van trouwen.
 2. Wel / niet gedeeltelijk delen van toekomstige schenkingen en erfenissen.
 3. Wel / niet / gedeeltelijk delen van inkomsten.
 4. Wat wordt de verdeling van de kosten van de huishouding.
 5. Veilig stellen van het belang van de onderneming.
 6. Regeling treffen voor eventuele beperking van inkomensverrekening bij bedrijfsverliezen en/of compensatie van bedrijfsverliezen voordat verrekening plaatsvindt.
 7. Regeling voor het huis en de financiering daarvan.
 8. Afwikkeling bij eventuele echtscheiding.
 9. In kaart brengen van de gevolgen van overlijden van één van beiden, eventueel noodzaak om testament te maken.
 10. In kaart brengen van de gevolgen voor beider pensioenen.
 11. Vaststellen hoe bij het afsluiten van levensverzekeringen de betaling van de premie wordt geregeld.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan onderstaande contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Controlevraag: hoeveel is 15 + 3?